Så här arbetar vi tillsammans

Vi börjar med att boka ett första inledande samtal där du får känna att jag är rätt terapeut för dig. Sen kommer vi överens om mål och antal sessioner. Vid individuell psykoterapi undersöker vi dina livsmönster och hur de påverkar din nuvarande situation och dina val. Du får hjälp att bli medveten om dina behov och vad som verkligen är viktigt för dig. Både par- och enskild terapi kan ha olika tidslängd. Hur många sessioner varierar beroende på problematik och önskemål.


Som legitimerad psykoterapeut arbetar jag utifrån Kognitiv beteendeterapi, KBT och Compassionfokuserad terapi, CFT som grund. En anknytningsteoretisk förståelse är basen i samtalen, dvs hur barndomens relationsmönster påverkar hur vi upplever och beter oss i nära viktiga vuxna relationer, idag.

Jag integrerar olika terapeutiska metoder och arbetssätt samt skräddarsyr behandlingen efter dina behov. Vilken inriktning som väljs sker alltid i samråd med dig. Min erfarenhet är dock att de flesta patienter inte bryr sig så mycket om vad det är för specifika teorier som ligger bakom terapin, det viktiga är att den känns bra och fungerar.

Jag har arbetat och arbetar med människor från många olika bakgrunder och med vitt skilda problem.

Exempel på problemområden kan vara:

  • Skam och självkritik
  • Kris, sorg
  • Relationsproblem, familjeproblem
  • Självkänsla, självförtroende
  • Nedstämdhet, depression
  • Stress, utmattning, utbrändhet
  • Oro, ältande, ångest, panikattacker, social fobi
  • Kronisk smärta
  • Olika former av traumaerfarenheter
  • Erfarenhet av manipulation i destruktiva sekter eller relationer

Kostnad och längd per samtal

1.500 kr/ 55 min individuella samtal.
2.500 kr / 90 min parsamtal.
Offert för handledning.