Om mig

Jag har många års erfarenhet av att vägleda människor genom psykoterapeutiska samtal och har en lång och bred erfarenhet från arbetslivet men även från livet som helhet.  Det har gjort mig erfaren, ödmjuk, empatisk och icke-dömande. Att relationen mellan patient och terapeut är trygg är ett fundament vilket mitt arbete vilar på. Jag tar hand om min kropp och min själ genom att vara i naturen, yoga, meditera, läsa och umgås med familj och vänner. Jag vidareutbildar mig kontinuerligt och går i egen handledning regelbundet.

Min utbildning och formella erfarenhet

Jag sitter i styrelsen för den Svenska föreningen för compassionfokuserad terapi, vi verkar för att sprida information om CFT. Du hittar föreningen här www.compassionatemind.se Vi är knutna till moderföreningen i England www.compassionatemind.co.uk där du hittar utbildningar, filmer mm.

Min grundutbildning är fil.kand i psykologi och jag har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg 2), utbildad på Institutet för kognitiv psykoterapi med inriktning KBT och är av socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut (KBT). Jag är utbildad handledare på SAPU (Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling). Min specialisering är Compassion fokuserad terapi (CFT), utbildad  i Sverige och i England.  Grundläggande är att hitta ett mer varmt, modigt och hjälpsamt sätt att vara mot sig själv, speciellt när man har det svårt. CFT är en viktig del av mitt arbete och förhållningssätt och i maj 2016 publicerade jag och en kollega boken ”Compassion-medkänsla med dig själv och andra”. Jag har en utbildning som Mindfulness instruktör enligt Breathworks metoden. Vid parterapi arbetar jag enligt metoden Emotion fokuserad parterapi (EFT). Här handlar det om att identifiera och bryta negativa känslomässiga samspelsmönster för att tillsammans hitta en ny gemensam trygghet. Jag läser mycket, går kurser och uppdaterar mig hela tiden samt har regelbunden handledning. Vidare är jag utbildad i EMDR och Lifespan Integration och ser egenterapi som en naturlig del av min vidareutbildning. Som leg.psykoterapeut har jag arbetat på vårdcentral samt på egen mottagning. Jag började min privata verksamhet hos Egil Linge, på Egil Linges psykoterapimottagning. Nu arbetar jag med psykoterapeutiska samtal och handledning heltid på min mottagning Compassion Center Stockholm som jag driver tillsammans med min kollega Monica Lundqvist. Vi erbjuder tillsammans handledningsgrupper, utbildningsterapi i grupp och workshops i CFT. Jag erbjuder även enskild utbildningsterapi.

Medförfattare till boken ”Compassion – medkänsla med dig själv och andra”. Ett fåtal exemplar finns kvar för beställning.

”Man säger ibland att vi är vår egen värsta kritiker och det är kanske inte så dumt? Ibland krävs det väl att man säger till på skarpen så att man skärper sig och får saker gjorda? Ja, det tror man lätt, men om vi pratar med oss själva på ett strängt och självkritiskt sätt riskerar vi att skrämma oss. Vårt fokus blir då vår egen rädsla istället för det vi vill och borde göra. För att kunna känna oss trygga och fria behöver vi möta oss själva med inkännande medkänsla. Vi behöver minska vår självkritik och istället stå på vår egen sida då livet utmanar oss.”

Vad innebär det att vara legitimerad psykoterapeut?

Yrkestiteln legitimerad psykoterapeut är skyddad i lag. Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är välutbildad, arbetar utifrån vetenskapligt förankrade metoder och på väl beprövat sätt. Bevis om legitimation är utfärdat av Socialstyrelsen. Verksamheten står därmed under tillsyn av Socialstyrelsen och även IVO, inspektionen för vård och omsorg, vilket bl.a innebär en tystnadsplikt samt patientförsäkring.