Välkommen till leg. psykoterapeut Helena Fogelberg

Du kan få stöd och hjälp av mig som erfaren och specialiserad psykoterapeut när du behöver prata om din situation eller märker att du har problem som inte går över. Du får hjälp att sätta ord på och bearbeta dina erfarenheter, känslor och tankar, hantera symtom och förändra beteenden. Empati, närvaro och icke dömande är exempel på viktiga förhållningssätt hos mig.

Det finns ingen anledning att gå igenom livet och må dåligt. Psykoterapi är ett utmärkt sätt att ta ansvar för sin personliga utveckling och psykiska hälsa. Välkommen att höra av dig för att få mer information eller boka ett inledande samtal. Till mig kan du komma individuellt eller som par. Jag handleder även, både enskilt och i grupp. Det finns möjlighet att gå i utbildningsterapi. Jag har lång erfarenhet och är senior inom psykoterapi, är specialiserad inom en rad områden (se tjänster)och uppdaterar mig regelbundet.

Du hittar mig mitt i city på Sturegatan 64. Vi kan även ha videosamtal om det passar dig
bättre eller om du inte bor i Stockholm vilket idag är vanligt. Jag har lång erfarenhet av att hjälpa människor på distans även när man inte bor i Sverige.